Chrzest
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12:30 w górnym kościele.

Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed niedzielą chrztu. Należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

  1.     akt urodzenia dziecka z USC,
  2.     świadectwo ślubu kościelnego,
  3.     zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.

W sobotę poprzedzającą chrzest po Mszy św. o godz. 18:00 odbywa się obowiązkowa katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.


Eucharystia

Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św. następuje w pierwszej klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy na którą dzieci uczęszczają. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. o godz. 11:00 w dolnym kościele. Również raz w miesiącu jest odprawiana specjalna Msza św. dla dzieci i ich rodziców o godz. 17:00, a po niej odbywa się spotkanie, które jest obowiązkowe.
Pierwsza Komunia święta udzielana jest zawsze w 2 niedzielę maja
(w roku 2018 – 13 maja).


Bierzmowanie

W naszej parafii okres przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania trwa trzy lata i obejmuje młodzież ze szkół gimnazjalnych.

Klasy I i II uczestniczą w tzw. przygotowaniu „dalszym”, które obejmuje: uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej (o godz. 19.00 w górnym kościele), pierwsze piątki miesiąca, nabożeństwa i liturgie okolicznościowe oraz lekturę wyznaczonych tekstów z Pisma Świętego. Uczestnicy piszą podanie do Księdza Proboszcza o przygotowanie do przyjęcia Sakramentu.

Klasy III – obowiązuje wyznaczony wcześniej program dla klas I i II. W ramach tzw. przygotowania „bliższego” dochodzą jeszcze katechezy w małych grupach, które przez cały rok szkolny są prowadzone przez księży oraz animatorów Oratorium. Uczestnictwo w tych spotkaniach, życie sakramentalne oraz złożony na koniec egzamin jest warunkiem dopuszczenia kandydata do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

UWAGA! Lekcje religii w szkole mają swój tok nauczania i nie przygotowują do Sakramentu Bierzmowania! Aby przystąpić do Sakramentu, należy uczęszczać na katechezy szkolne oraz na spotkania przygotowujące w kościele (obowiązkowo).

Kandydaci do bierzmowania otrzymują specjalne dzienniczki, w których jest potwierdzane uczestnictwo w liturgii Mszy Świętej, spowiedź oraz nabożeństwa. Uczestnicy piszą podanie do Księdza Arcybiskupa o dopuszczenie do Sakramentu Bierzmowania.

Odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne jest ks. Bartosz Kulczyk, za całość przygotowania odpowiada ks. proboszcz Waldemar Kapusta.

Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do księdza proboszcza. [zobacz]


Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do księdza proboszcza w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Wymagane są następujące dokumenty:

  1.     aktualne świadectwo chrztu św.,
  2.     świadectwo bierzmowania lub adnotacja na świadectwie chrztu św.,
  3.     świadectwo ukończenia katechezy ze szkoły średniej,
  4.     zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego,
  5.     dowody osobiste,
  6.     ew. zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego.

Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego księdza proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii. Również narzeczeni starający się o tzw. „licencję” – czyli pragnący zawrzeć związek małżeński w innej parafii powinni się zgłosić z wymaganymi wyżej dokumentami 3-mce przed planowanym terminem ślubu.


Pogrzeb

W pierwszej kolejności należy ustalić z zakładem pogrzebowym dzień i godzinę pochówku na cmentarzu.

Następnie z aktem zgonu osoby zmarłej (z USC), należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem: zapisu w parafialnej księdze zmarłych, ustalenia terminu i godziny Mszy św. pogrzebowej.

data edycji: 1 września 2015 r.