sobota, 14 października
6.30 + za Irenę i zm. z rodziny
8.00 + za ks. Jerzego Smolińskiego (10)
8.00 + za Małgorzatę (6 rocz. śm.) i Zdzisława ( 1 rocz. śm.) Sajnów i z prośbą o Bożą opiekę nad rodziną
12.00 podziękowanie za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. dla Jarka – z ok. 30 urodzin
12.00 + za Michała (25 rocz. śm.) i Czesławę (10 rocz. śm.) Szady
18.00 podziękowanie za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. dla Henrety Kokot – Podgórskiej
18.00 + za Teodorę, Jana, Małgorzatę, Włodzimierza, Artura Lewandowskich
18.00 + za Edwarda Ławickiego (1 rocz. śm.)

niedziela, 15 października
kościół górny
11.00 ZA PARAFIAN
12.30 + za Jadwigę i Ignacego Węgielskich
12.30 + za Jadwigę Borucką i zmarłych Chórzystów
19.00 + za zm. z rodzin Pawlaków i Kamińskich

kościół dolny
6.30 + za ks. Jerzego Smolińskiego (15)
8.00 podziękowanie za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. dla Aurelii – z ok. 86 urodzin
9.30 + za Tadeusza (4 rocz. śm.)
11.00 + za Bożenę (31 rocz. śm.) – o dar nieba
16.00 + za Stefanię i Stanisława, Włodzimierza Jacka, Katarzynę, Józefa, Władysławę i Stanisława oraz zm. z rodziny
20.15 + za Zbigniewa i zm. z rodziny

poniedziałek, 16 października
6.30 + Za Ks. Jerzego Smolińskiego (16)
8.00 + Edmund Królikowski o miłosierdzie Boże – w dniu pogrzebu
8.00 + Za Henryka Sobalaka – o dar nieba
12.00 + Za Czesława i Jadwigę – o dar nieba
12.00 + Za Jarogniewa Sierpińskiego – od córek i wnucząt
18.00 Podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błog. dla Elżbiety i Damiana – z ok. 18 rocz. ślubu i o potrzebne łaski dla ich dzieci; Stasia, Jasia i Małgosi
18.00 + Za Wandę Imbryczkowską (11 rocz. śm.), Czesławę, Stanisława i Pawła Świdlickich
18.00 + Za Jadwigę i Franciszka Świderskich, Jadwigę i Teodora Zielińskich oraz zm. z rodziny

wtorek, 17 października
6.30 + Za Ks. Jerzego Smolińskiego (17)
8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o szczęśliwą podróż
12.00 + Za Zdzisława Szeszko – o radość życia wiecznego
12.00 + Za Elżbietę i Franciszka Kozarzewskich
18.00 + Za Antoniego i Stanisławę Przybylskich oraz Mariannę, Franciszka, Stanisława, Magdalenę i Macieja Bekasów
18.00 + Za Andrzeja Maćkowiaka – od rodziny Muczków
18.00 + Za Adama, Stanisławę i Andrzeja oraz zm. z rodziny

środa, 18 października
6.30 + Za Ks. Jerzego Smolińskiego (18)
8.00 + Za Józefa i Praksedę, ich dzieci oraz zm. z rodziny Miśkiewiczów
8.00 + Za Katarzynę i Stanisława Bidermanów
12.00 + Za Helenę i Zygmunta Schmigierów oraz zm. z rodziny
12.00 + Za Helenę Dominiak – o radość życia wiecznego – od rodziny Jesionowskich
18.00 + Za Marię Kurowską (2 rocz. śm.)
18.00 + Za Urszulę (25 rocz. śm.) i Andrzeja Szkudlarków – o miłosierdzie Boże
18.00 + Za Krystynę i Pawła Hartwichów

czwartek, 19 października
6.30 + Za Ks. Jerzego Smolińskiego (19)
8.00
12.00 O Boże błog. dla dzieci i wnuków od rodziców i dziadków
12.00 + Za Pelagię i Henryka Gajdzińskich
18.00 Za ojca św. Franciszka, Ojczyznę, pokój na świecie, radio „Maryja”, telewizję „Trwam”, kapłanów i parafian
18.00 + Za Andrzeja Zaleskiego – od sąsiadów
18.00 + Za Danutę i Kazimierza Gładyszaków

piątek, 20 października
6.30 + Za Ks. Jerzego Smolińskiego (20).
8.00 + Za Małgorzatę Sobolewską (9 rocz. śm.), Kazimierza i Mariana Nowaków oraz Stefana i Jadwigę Ładoniów
12.00 + Za Pelagię i Henryka Gajdzińskich
12.00 + Za Władysława, Stanisławę i Kazimierza oraz zm. z rodz.Ziókowskich
18.00 + Za Irenę, Norberta i Bernarda Krawczyków oraz Norberta Urbaniaka
18.00 + Za Helenę i Mariana Trzcińskich oraz zm. z rodz. Trzcińskich, Sobierajskich, Mikołajewiczów
18.00 + Za Władysławę – od Marzeny i Sławka

sobota, 21 października
6.30 + Za Ks. Jerzego Smolińskiego (21)
8.00 + Za Mieczysława Zagrockiego – od córki Oli
12.00 O Łaskę zdrowia, Boże błog. dla Małgosi i Zuzi oraz z ok. 1 urodzin dla Martusi
12.00 + Za Jadwigę, Franciszka i zm. z rodz. Tomczaków i Majchrzyckich
18.00 Podz. za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. dla Małgorzaty i Stanisława – z ok. 29 rocz. ślubu
18.00 + Za Zofię Jackowską – od sąsiadów
18.00 + Za Jadwigę Woźniak i zm. z rodz. Woźniaków, Springerów Peksów i Napierałów

niedziela, 22 października
kościół górny
11.00 + Za Romualda Fikusa(35 rocz. śm.), Barbarę, Jana, Joannę, Irenę, Władysława i zm. z rodz. Fikus, Szubert i Kuchna
12.30 CHRZTY, INTENCJA ZA PARAFIAN
19.00 + Za Władysława Wdowickiego (2 rocz. śm.) – o miłosierdzie Boże i dar nieba

kościół dolny
6.30 + Za Ks. Jerzego Smolińskiego (22)
8.00 O Boże błog. i o opiekę Matki Bożej. dla Michała – z ok. 10 urodzin oraz dla Mariusza w 45 urodziny
9.30 Podz. za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. dla Elżbiety i Leszka – z ok. 35 rocz. ślubu
11.00 Podz. za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. dla Marty – z ok 1 urodzin oraz dla Michałka i rodziców
16.00 + Za Marię Jóźwiak – od chrześniaka Antoniego
20.15 + Za Lecha Sipińskiego – o radość życia wiecznego