Spotkania czwartkowe z ks. Janem odbywają się w kaplicy Domu Młodzieżowego (obok kościoła) – drugie czwartki miesiąca godz. 19.00
Spotkania środowe z ks. Bartoszem Kulczykiem odbywają się w kaplicy Domu Młodzieżowego (obok kościoła) – pierwsze lub drugie środy miesiąca, godz. 19.00
Spotkania poniedziałkowe (9.10, 6.11, 4.12) i wtorkowe (10.10, 7.11, 5.12) z ks. Bartoszem Majchrzakiem odbywają się w sali Oratorium przy kościele (drzwi obok wejścia do górnego kościoła)
Spotkania sobotnie z br Karolem odbywają się w sali Oratorium przy kościele (drzwi obok wejścia do górnego kościoła) – terminy: 7.10, 4.11, 2.12, 13.01.2018, 3.02.2018, godz. 12.00


Informacje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania

Zgodnie z zasadami podanymi przez kurię archidiecezjalną:

  • Przygotowanie do bierzmowania będzie trwało 2 lata
  • Rozpoczyna się w 7 kl. szkoły podstawowej
  • Bierzmowani będą aktywnie włączeni w życie religijne parafii

Ustalenia lokalne:

  • Kandydaci do sakramentu bierzmowania są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej o godz. 19:00, nabożeństwach okresowych i spotkaniach formacyjnych
  • Spotkania pierwszego roku odbywać się będą raz w miesiącu
  • Spotkania drugiego i trzeciego roku odbywać się będą do kilku razy w miesiącu (w zależności od prowadzącego)
  • Terminy zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym i umieszczone na stronie internetowej
  • Spotkania pierwszego roku prowadzą animatorzy
  • Spotkania drugiego roku prowadzą salezjanie
  • Zapisy do grup odbędą się po spotkaniu organizacyjnym

 

Za organizację formacji kandydatów odpowiedzialny jest ks. Bartosz Kulczyk (511218542).