Winogrady były kiedyś wioską należącą do parafii św. Wojciecha. Niespotykanie szybki rozwój dzielnicy Winogrady w Poznaniu skłonił ks. Hieronima Lewandowskiego, proboszcza parafii św. Wojciecha do utworzenia wyodrębnionego duszpasterstwa jako filii parafii św. Wojciecha. Jego staraniem stanęła tu prowizoryczna, drewniana (barak) kaplica pw. Niepokalanego Serca Maryi.

1958 (listopad)Kuria Metropolitalna w Poznaniu, przekazała samodzielny wikariat do obsługi duszpasterskiej salezjanom
 1972 – otrzymano pozwolenie na budowę kościoła i wyznaczono jego lokalizację
 1973 – otrzymano zezwolenie na budowę domu dla młodzieży nieprzystosowanej
 1975 (29 maja) – erygowano Parafię pw. św. Jana Bosko w Poznaniu
1975-1988 - budowa kościoła (projekt Jana Kopydłowskiego)

 
źródło: static.panoramio.com

 data edycji: 15 stycznia 2014 r.